KONTRATE QERAJE PDF

0

年10月6日 Per Kontrate | Tested DOWNLOAD Model Tip Per Kontrate | Tested ->>> Model Tip Per Kontrate > DOWNLOAD (Mirror #1) 26 Prill manuals, sheets) about Model tip per kontrate qeraje zip ready for. Model formulari,kontrate qeraje per banesa. Model formulari,kontrate qeraje per prona,Ja se si mund te perpilohet nje.

Author: Tet Moogukazahn
Country: Tunisia
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 13 April 2006
Pages: 400
PDF File Size: 20.88 Mb
ePub File Size: 5.93 Mb
ISBN: 116-8-69593-754-5
Downloads: 47785
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojabar

Skip to main content. Log In Sign Up. Valbona Vokrri, Zef Vokrri – Z. Pronave Tirane, Shpresa Turra 3. Lorenc Llakmani — Z.

Anullim akti administrativ Malaj Pogradec, Bashkia Pogradec 5. Besim Elshani — Shoq. Malaj Pergjithshme e Rrugeve 6. Miri Roland Demiri — A. Punesimit — Elida Pano Detyrim shperblim demi Enton Drogu — Agj. Pronave Detyrim shperblim page Xhabir Shira — Dr. Shoqerore Tirane Anullim vendimi Petri Tirane, me Rexhep Picari — Dr. Tirane, Bashkia Vertetim fakti juridik Hoxha Drejtoria Kontrollit mbi Teritorin Urban 6. Hoxha dhe Televizionit 7. Avokatura Pergjithshme e Shtetit — Shoq.

Barabarta Tirane, Avokatura Shtetit 5. Miranda Velaj — Agj.

TOP REALTY MAGAZINE

Pronave, Dhimitraq, Mikel, Shfuqizim vendimi Agjensia e Zhvillimit Bujqesor Rural — Shoq. Kalaja shpk, Avokatura Shtetit Tirane, me Zyra Permbarimit Tirane — Shoq. Sofije Plaku — Drejtortia nr. Pastrimit Shfuqizim vendimi Shpresa Sita — Agj. TiraneSabri Bakalli 6. Nertil Jole — Kontrte Tirane Kund. Sabrije Taku — Permb. Ermela Hunci Koreshi — Njesia Bashkiake nr.

  ASTM D6729 PDF

Lindita Teliti — Bashkia Kavaje Kund.

Tregetise dhe Energjitikes Kund. Burrel Anullim akti administrativ Kristo Mertiri — Ministria Drejtesise Kund. Irma Guga – Bashkia Tirane Kund. Shfuqizim akti administrativ Poda Berzhite Tirane 4. Drita Sejdini — Dr. Thanas Metolli — Z. Tirane Paisje me vertetim pronesie Berat Shfuqizim vendimi Aleko Afezolli — Stavri Afezolli Pavklef.

Hoxha Tirane, Drejtoria Apelimit Tatimor 7. Papajani Tirane, Drejtoria Apelimit Tatimor tatimor 8. Pandi Stavre — Agj.

Pronave, Theodhos Prifti, Ndryshim vendimi K. Papajani Tirane, me Zgjidhje kontrate shitje Akti marrje toke Keshilli Bashkise Roskovec – Agj.

Pastrimit Parave Anullim akti administrativ Gjoni Ministria Financave, Avokatura Shtetit 9. Shoqerore Shkoder Detyrim shperblim page Maliq Beqiri — Beniamin Mazreku, Dr. Tasim, Behare dhe Luan Tabaku — Shoq. Broci Njesia Tatimpaguesve te Medhenj Broci Tatimpaguesve te Medhenj, Dr. Llazi Bicja — Dr. Gjoke Progni — Shoq.

dictionary :: kontratë qiraje :: English-Albanian translation

Detyrim shperblim demi Toska Armand Cenaj 3. Toska Kombetar i Radio Televizionit 4. Sadik Cmeta — Dr. TiraneKomuna Zall Vertetim fakti juridik Kruje, Komuna Saktesim kufijsh prone Ibrahim Brahimi — Shoq. Petri Publik Kruje 9. Tirane Detyrim njohje bashkepronar Qedaje Tirane, me Fatbardha dhe Suzana Kaimi Levanaj 3. Stilian Habibi — I.

  INSA SKIRT PATTERN PDF

Ariana Kajo — Leonard Dingo Detyrim shperblim demi Fatbardha Bregu Xhaferri — Drejtoria Pergj. Tatimeve Pavlefshmeri vendimi Kalaja Thanza — Byroja Shqiptare e Sigurimit 8.

Bardhyl Sula — Z. Kurbin, Nazmi Bara, Pavlef.

Fjalor Anglisht-Shqip

Kalaja Dauti Dodgjini — Shoq. Jakup Kurti — Komuna Rukaj Dertyrim shperblim page Papajani Ramazan dhe Genc Bulku – Agj. Afrim Aga – Gezim Shelegu Detyrim qeraej shume Melsi Alimemaj — Dr.

SH Tirane Detyrim pagim pensioni Shpetim Abdullai — Dr. Lushnje Detyrim shperblim page Fatmire Tarja – Sonila Ora Zgjidhje kontrate qeraje Vjola Osma — Shoq.

Qemal Miri — Enver Kaloshi Detyrim kthim siperfaqe Detyrim i kontraktor Broci Bashkia Tirane Sollaku Tirane, me Kalaja Permbarimit KurbinBeg Haxhiu n 2. Blerina Rakipaj — Klaudia Zyberi Permbushje detyrimi monetar Kalaja Bakllava — Shoq. Rinise e Sporteve Pavlef.